doradztwo budowlane warszawa

doradztwo budowlane warszawa
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Budownictwo wodneBudownictwo jest jedną z typowych działalności ludzi. Ma związek ze wznoszeniem budowli, ale także z ich przebudową, odbudową, modernizacją, konserwacją oraz rozbiórką.

Nauką, która zajmuje się budownictwem jest inżyniera lądowa. W budownictwie rozróżniamy dwa podstawowe typy budownictwa: wodne i lądowe. W przypadku budownictwa wodnego za główny cel obiera się gospodarowanie terenem z zasobami wodnymi. Typowymi budowlami wodnymi są zapory wodne, jazy, śluzy żeglowne, wały przeciwpowodziowe, elektrownie wodne, akwedukty, kanały wodne, porty, baseny portowe, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, bulwary, falochrony, budowle upustowe, przepusty wałowe, pompownie, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych, kanały irygacyjne, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, grodze, nabrzeża, pochylnie, przejścia dla ryb, rurociągi techniczne, syfony, lewary i sztolnie. Istnieją specjalne zapisy dotyczące budowli hydrotechnicznych i ich usytuowania.

Znajdziesz je w Rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska.

Inne wpisy o budownictwie:

About author

Related Articles