Budownictwo kubaturowe

Typy obiektów kubaturowych

Obiekty kubaturowe powstają w oparciu o jednostkę miary objętości. Tym różnią się między innymi od budowli liniowych, w których szczególny nacisk kładzie się na długość (do obiektów liniowych należą: wodociągi, linie kolejowe i drogi). Kubatura oznacza po prostu sześcian, będący właśnie miarą objętości i pojemności liczonej w metrach sześciennych.
Budownictwo kubaturowe wiąże się więc z obliczeniem kubatury brutto budynku według ściśle opracowanego wzoru matematycznego. Aby wyliczyć objętość danego obiektu, należy uwzględnić wiele elementów, wchodzących w skład danej nieruchomości. A są wśród nich nawet i te segmenty, które znajdują się na zewnątrz posiadłości, takie jak: ganki, werandy i balkony.
Budownictwo kubaturowe obejmuje wykonawstwo budynków mieszkalnych oraz budynków usługowych i przemysłowych. Oprócz domów jednorodzinnych, wielorodzinnych i zbiorowych, do obiektów budownictwa kubaturowego można zaliczyć również: szkoły, hotele, szpitale, centra handlowe, biurowce, a także: hale produkcyjne, warsztaty, magazyny czy też odrębne pomieszczenia socjalne dla pracowników danego zakładu. Z uwagi na przeznaczenie obiektów kubaturowych można je więc podzielić na miejskie i przemysłowe. Obiekty budownictwa komunikacyjnego (dróg, mostów) to natomiast budowle liniowe. Zlecane są one zazwyczaj przez organy państwowe, podczas gdy obiekty kubaturowe powstają często z inicjatywy inwestorów w celach sprzedaży bądź wynajmu. Klienci prywatni również mogą zlecić budowę obiektów kubaturowych.

Inne wpisy o budownictwie:

About author

Related Articles