Budownictwo przemysłowe

Typy budownictwa

Obiekty budowlane można z powodzeniem podzielić na kilka odrębnych kategorii, w zależności od tego, do czego zostały one przeznaczone. Pierwszy typ to budownictwo miejskie, zwane mieszkaniowym (domy jednorodzinne, wielorodzinne i zbiorowe) oraz komunalnym (m.in.: wodociągi, kanalizacje, sieci gazowe i elektryczne). W skład kolejnej grupy wchodzą natomiast budowle, które mają służyć technologii produkcyjnej, czyli innymi słowy są to po prostu obiekty budownictwa przemysłowego.
Budownictwo przemysłowe w dużej mierze polega na zabudowie przestrzennej znacznej wielkości hal produkcyjnych. Budowane w ten sposób obiekty dzielą się również według dziedzin przemysłu i funkcji, jakie powinny spełniać, np. w przemyśle wydobywczym, hutniczym, cementowym, włókienniczym czy też energetycznym. Budownictwo przemysłowe za swój cel ma więc przede wszystkim wznoszenie budowli przeznaczonych jako obiekty: produkcyjne, usługowe oraz służące magazynowaniu. W jego ramach powstają więc m.in.: hale dla stanowisk produkcyjnych, silosy, chłodnie kominowe, szyby górnicze, a ponadto: magazyny, składowiska, obiekty administracyjne i socjalne.
Oprócz obiektów budownictwa miejskiego i przemysłowego, wyróżnia się także obiekty komunikacyjne (drogi, mosty), rolnicze (suszarnie i składy) oraz wodne (morskie, czyli: mola lub latarnie morskie, i śródlądowe, tj.: zapory wodne, jazy itd.). Budownictwo można podzielić też na inne kategorie, uwzględniając np. usytuowanie względem powierzchni danego terenu, gabaryty budowli czy ich planowaną trwałość.

Inne wpisy o budownictwie:

About author

Related Articles