Prawo budowlane

Prawo budowlane
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wielu ludzi, którzy nie mieli styczności z ustawami, rozporządzeniami, słysząc o tym, iż muszą zapoznać się z przepisami budowlanymi ma nietęgą minę. Niechętnie się przełamuje aby przeczytać istotne w przypadku budowy domu przepisy o prawie budowlanym. Trzeba jednak zapoznać się z tymi istotnymi przepisami, aby w przyszłości nie mieć z tej racji żadnym przykrości. Ustawa o prawie budowlanym składa się z jedenastu rozdziałów. Każdy rozdział reguluje inne aspekty związane z budownictwem. W rozdziale pierwszym znajdują się ogólne informacje, dotyczące tego czego możemy dowiedzieć się z prawa budowlanego. Rozdział drugi zawiera informacje dotyczące regulowania funkcji technicznych w budownictwie. Chodzi tu o określenie funkcji projektów architektoniczno – budowlanych. Z rozdziału trzeciego dowiedzieć się możemy o prawach i obowiązkach osób, które zajmują się budową obiektu. Rozdział czwarty natomiast informuje nas o postępowaniu przed rozpoczęciem robót budowlanych. Rozdział piąty przedstawia aspekty oddania do użytku nowopowstałego budynku. W rozdziale szóstym wyczytać możemy o tym w jaki sposób utrzymywać należy budynek. Rozdział siódmy zatytułowany katastrofa budowlana, opisuje czym jest katastrofa budowlana, natomiast rozdział ósmy organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Z rozdziału dziewiątego i dziesiątego wyczytać możemy o karach i odpowiedzialności budowlanej. Natomiast rozdział ostatni zawiera postanowienia przejściowe i końcowe.

Inne wpisy o budownictwie:

About author

Related Articles